Tekst o językach obcych

English language /'??gl?? 'l??gw??/, English)...? język z grupy zachodniej rodziny języków germańskich powszechnie używany w Wielkiej Brytanii, jej terytoriach zależnych oraz w wielu byłych koloniach i dominiach, m.in. Stanach Zj

Dodane: 09-06-2015 10:02
Tekst o językach obcych Warto znać język angielski! Jeśli jesteś zainteresowany kursem języka obcego, to sprawdź

O języku angielskim - kilka ważnych informacji:

Język angielski, angielszczyzna (ang. English language /'??gl?? 'l??gw??/, English)...? język z grupy zachodniej rodziny języków germańskich powszechnie używany w Wielkiej Brytanii, jej terytoriach zależnych oraz w wielu byłych koloniach i dominiach, m.in. Stanach Zjednoczonych, Irlandii, Kanadzie, RPA, Australii i Nowej Zelandii.

W Wielkiej Brytanii i Australii angielski jest de facto językiem urzędowym, jednak formalnie państwa te nie mają oficjalnie ustalonego języka urzędowego. Podobna sytuacja jest też w Stanach Zjednoczonych1. Angielski należy do oficjalnych języków ONZ, a od XX wieku jest najczęściej używanym językiem w kontaktach międzynarodowych. Niekiedy określany jako pierwszy uniwersalny język ludzkości2.

Język angielski jest bardzo mocno zróżnicowany geograficznie. Dialekty różnią się fonetyką, słownictwem i do pewnego stopnia gramatyką.

Język angielski jest obecnie źródłem zapożyczeń na prawie całym świecie, ale wcześniej to angielszczyzna tworzona była poprzez wpływ innych języków. Obecnie ta moda została przyhamowana, ale wciąż stanowi istotny czynnik rozwoju języka.

Angielszczyzna jest językiem zachodniogermańskim, który wziął swój początek z anglo-fryzyjskich dialektów przyniesionych do Brytanii przez germańskich osadników i rzymskie wojska z terenu obecnych północnych Niemiec i Holandii. Na początku, język staroangielski był mieszaną grupą dialektów, obrazującą różnorodne źródła anglosaskiej ludności ówczesnej Anglii. Jeden z tych dialektów, późny zachodniosaski, w końcu zyskał przewagę. Pierwotny staroangielski następnie był pod wpływem obcym ze względu na dwie fale inwazji. Pierwsza to inwazja wikingów, użytkowników języków skandynawskich; zdobyli oni i skolonizowali części Brytanii w ósmym i dziewiątym wieku. Druga to inwazja Normanów w XI wieku. Mówili oni językiem starofrancuskim i rozwinęli anglo-normańską odmianę języka angielskiego. Te dwie inwazje spowodowały, że angielszczyzna stała się do pewnego stopnia językiem mieszanym (chociaż nie był to pidgin ? prawdziwie mieszany język w ścisłym lingwistycznym znaczeniu tego słowa).

Współżycie ze Skandynawami zaowocowało zauważalnym gramatycznym uproszczeniem i leksykalnym wzbogaceniem anglo-fryzyjskiego rdzenia angielszczyzny; późniejsza normańska okupacja prowadziła ku przeszczepieniu do rdzenia germańskiego bardziej wyszukanej warstwy słów z romańskiej gałęzi języków europejskich. Ten wpływ normański wprowadził angielszczyznę do sądów i urzędów. W ten sposób angielszczyzna rozwinęła się w "pożyczający" język o wielkiej elastyczności i bogatym słownictwie.

Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_angielski


Kursy językowe a podnoszenie kwalifikacji

Wszyscy mamy świadomość, że aby naprawdę podnieść swoje kwalifikacje, musimy się uczyć języków obcych. I tak naprawdę to nie ma znaczenia, czy jesteśmy humanistami, czy też ukończyliśmy politechnikę. Tak naprawdę wyjątkowo opłaca się to wszelkiego rodzaju specjalistom - informatykom, programistom, czy lekarzom. Nie tylko dzięki znajomości dodatkowego języka łatwiej będzie nam znaleźć pracę w kraju, ale także otworzy nam drzwi do kariery w innym państwie. Nawet jeżeli nie zamierzamy emigrować, to z pewnością czasowy staż wpłynie pozytywnie na zawartość naszego CV.


Jak wybrać kurs językowy?

Jeżeli jesteśmy zdecydowani rozpocząć kurs języka obcego, wybierzmy metodę szkoleniową, która będzie nam najbardziej odpowiadać. Nie będę wspominać o wszelkich technikach zapamiętywania. Ostatnio dość popularne są kursy językowe on-line. To jednak może się nie sprawdzić, jeżeli nie potrafimy się zmobilizować do nauki samodzielnie - kontakt z lektorem motywuje! Istotny jest też native-speaker. Dzięki temu będziemy mogli przetestować nasze umiejętności językowe i komunikacyjne.© 2019 http://modm.slupsk.pl/