nagrzewnice gazowe z odprowadzeniem spalin

Kominek - historia

nagrzewnice gazowe z odprowadzeniem spalin
Najstarsze kominki były znacznie większe, budowane na planie półkola z okapem podobnej wielkości.
Umieszczano je najczęściej przy ścianach szczytowych, co ułatwiało prawidłowe wyprowadzenie komina.
Budowane były z ciosów kamiennych, p.