Czym jest CSS?

sklepy internetowe katowice
Kaskadowe arkusze stylów (ang.
Cascading Style Sheets, w skrócie CSS) to język służący do opisu formy prezentacji (wyświetlania) stron WWW.

CSS został opracowany przez organizację W3C w 1996 r.

jako potomek języka DSSSL przeznaczony do używania w połączeniu z SGML-em.
Pierwszy szkic CSS zaproponował w 1994 r.
H?kon Wium Lie1. Arkusz ssklepy internetowe katowice .