Geodeta przy budowie nieruchomości

zakresie geodezji i kartografii, prowadzenie centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ewidencjonowanie systemów informacji o terenie o znaczeniu ogó

Dodane: 06-11-2019 04:36
Geodeta przy budowie nieruchomości geodezja legnica

Zadania głównego geodety kraju z Wikipedii

Do zadań Głównego Geodety Kraju określonych w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne należą m.in.:

nadzór realizacji polityki państwa w zakresie geodezji i kartografii,
prowadzenie centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ewidencjonowanie systemów informacji o terenie o znaczeniu ogó

© 2019 http://modm.slupsk.pl/